Vårt arbetssätt

Utmärkande för vårt arbetssätt:


• Vi lär känna våra kunders verksamhet och utvecklingsbehov.
• Vi genomför uppdragen i nära dialog med våra kunder.
• Vi följer upp resultatet under och efter genomförandet.

Vårt arbetssätt präglas av helhetssyn, gediget grundarbete och lång sikt. När vi levererar ett ledningssystem i dokumentform ger vi inte sken av det kommer att lösa kundens alla dilemman i verksamheten. På samma sätt beaktar vi, under ett förändringsledningsuppdrag,  struktur, mål och strategi i utvecklingsarbetet tillsammans med kunden. Allt hänger ihop, helheten är större än summan av de enskilda delarna, i ett väl fungerande team, organisation, samhälle.

Detta tar sig i uttryck i vårt noggranna kontrakterande med kunden. Vi vinnlägger oss om att fånga kundens verkliga behov, även när det ändrar sig och utvecklas under arbetets gång.

​​​​​​​Individen, gruppen och organisationen påverkar varandra och kan inte förändras separat. På motsvarande sätt måste hela människan – med tankar, känslor och handlingar – få plats för att hon ska kunna utvecklas fullt ut. Förmågan till samspel mot målet är vårt fokus, oavsett om vårt uppdrag ligger med tyngdpunkten ovan eller under ytan.

Vi arbetar i nätverk med andra konsulter och kan därför förstärka och komplettera teamet vid behov
tradorganisation 11tradorganisation 11
tradorganisation 11
All things are connected. Man does not weave the web of life;
​he is merely a strand of it. Whatever he does to the web, he does to himself.

Ted Perry, 1972