Vad vi gör

Förändringsledning

Vi erbjuder processledning i ert utvecklingsarbete: Genom att träna och fördjupa uppmärksamheten på det som faktiskt sker i samarbetssituationer kan du finna de underliggande värderingar och mekanismer som styr dina och andras personliga reaktioner och beteenden. Er utökade uppmärksamhet ökar era insikter och medvetenhet om vad ni behöver göra för att åstadkomma förändring.
Utveckling förutsätter förändring
Nya krav från kunder och omvärld skapar behov av utveckling. I en organisation som vill utvecklas är förändring nödvändig och ofrånkomlig. Det kan vara att införa nya rutiner eller en ny process, att öka kundfokus i organisationen, etablera nya mål, införa nya värderingar, förändra attityder, odla en ny kultur, ändra produktmix eller distributionssätt, etcetera. När man vill att något ska bli annorlunda så behöver man göra annorlunda, helt enkelt – och ofta ganska svårt.
En organisation arbetar ständigt med förändringsprocesser. Dilemmat är ofta att ledningens vägval och beslut inte når hela vägen ut till individerna, med följden att resultatet uteblir. I all förändring finns psykologiska motstånd och försvar, som ett naturligt hinder. En mänsklig instinkt och överlevnadsstrategi är att vara skeptiskt inställd till förändring.

Förändringsledning är konsten att genomföra framgångsrika förändringsarbeten.
Förändring är att göra annorlunda. Hur man hanterar, utvecklar och förvaltar förändringsarbeten är vad förändringsledning handlar om. För att våga och vilja prova nya vägar, som känns obekväma i början, så behöver alla vara övertygade och ta ansvar för att bidra - från chef till medarbetare.
Vi tror inte på färdiga koncept, vi vet att utveckling sker i processer, över tid. Därför utvecklar vi uppdraget i nära dialog med kunden där vi utgår från den specifika situationen här och nu.
Det är inte den starkaste arten som överlever, inte heller den smartaste, utan den som bäst anpassar sig till förändring.
Charles Darwin (1809-1882)

Företagsledning och expertkonsultarbete

För kunders räkning har vi i uppdrag att förvalta och utveckla deras verksamheter genom företagsledning och/eller som deras representanter i andra bolags- eller föreningsstyrelser. I en del av våra uppdrag har vi ett helhetsansvar för kundens verksamhet. Utifrån upprättade verksamhetsplaner tar vi ansvar för allt från ledning till utförande med avrapportering till styrelsen. Vi utför även traditionellt konsultarbete i form av förstudier och utredningar för kunders räkning inom våra kompetensområden.

Ledningssystem

Vi erbjuder skräddarsydda ledningssystem för styrning, uppföljning och som grund för certifiering mot standarder för skogsbruk; PEFC(TM) och FSC®, spårbarhet; PEFC(TM) och FSC® eller som stöd för att lagkrav enligt timmerförordningen (EUTR) är uppfyllda. Vi erbjuder också tjänster för internrevisioner, utbildningar, riskanalyser samt olika typer av utredningar inom dessa områden.

Det verkliga ledningssystemet är de personer och den kompetens som människorna i organisationen besitter. Även lokaler, utrustning, beslutsvägar och val som människor i organisationen gör är en del av ledningssystemet. Dokumentationen av ledningssystemet, i text eller bild, beskriver hur organisationen vill att det ska fungera.