Vi vill mer

Efter sådär femtio års erfarenhet, sammantaget, av arbete i skogssektorn, satte vi oss ner och utbytte tankar om vad vi varit med om hittills. Från olika sammanhang,  i samma bransch, har vi samlat intryck och lärdomar, kommit till insikter och ställt oss frågor som i mångt och mycket har en gemensam nämnare: Människor som verkar i skogen och skogsnäringen har mycket att vara stolta över, ändå har vi inte alltid allmänhetens förtroende. Det vill vi ändra på!
Our mind is like a parachute – it works only when it’s open
Frank Zappa (1940-1993)

Drivkrafter

Vision
”Människa, miljö och företagande i ansvarsfull tillväxt”

Affärsidé
Med branschkunskap och tjänster som svarar mot specifika behov på skalan Strategi-Struktur-Samspel stärker vi företagande, främst inom skogssektorn, på organisations-, grupp- och individnivå.

Värderingar
  • Vår grundsyn är att varje uppdrag har unika förutsättningar och därför behöver unika lösningar.
  • Vi tror på att utveckla förtroendefulla och långsiktiga samarbeten som höjer effektiviteten genom att skapa lärande organisationer.
  • Vi vet att förändring tar tid. Utvecklingsarbete behöver få ta tid och få ta plats i rätt mylla för att bära frukt.

Vårt namn

iTurgor Management AB

Turgor betyder saftspänning, den spänning och elasticitet som finns i en vävnad. Turgorn är det tryck som växtens cellsaft utövar på cellväggen och därmed håller växter och örter upprätta och spänstiga. Kraften kan vara tillräcklig för maskrosor att tränga asfalt åt sidan.

Management är arbetet med att få människor att tillsammans och effektivt uppnå önskade mål med tillgängliga resurser. Management kan också definieras som mänskliga handlingar för att underlätta produktionen av användbara resultat från ett system, en organisation. Detta synsätt öppnar en möjlighet att ”hantera” sig själv, en förutsättning för att hantera andra.