Samarbetspartners

Malin von Essen AB
Samarbete i utvecklanden möten och i kommunkation. 
IDI – Interpersonal Dynamics Inventory 
Förbättra relationen mellan dina anställda med hjälp av IDI. Skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur. Instrumentet tillhandahålls endast av professionella licensierade handledare
Förändringens fyra rum - Fyrarummaren 
Förändringens fyra rum – eller Fyrarummaren® som den ofta kallas – är ett varumärkesskyddat koncept som kan användas i de allra flesta situationer och sammanhang och i princip i varje socialt system och i vilken kultur som helst.